Agenda

 

Bij deze nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering welke wordt gehouden op WOENSDAG 20 FEBRUARI 2019 aanvang 20.00 uur in Dorpshuus De Kwaksmölle, Doetinchemseweg 48, 7051 DT Varsseveld.

 

 

 

 

De koffie en consumptie(s) zijn gratis

(Wijzigingen voorbehouden)