Agenda

De Algemene vergaderingen vinden plaats in Dorpshuus De Kwaksmölle, Doetinchemseweg 48, 7051 DT Varsseveld.

Houdt uw mail in de gaten voor de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.