Agenda

Agenda vergadering

LEDENVERGADERINGEN 2018

16 mei 2018 Ledenvergadering

Let Op, deze ledenvergadering van16 mei 2018 is niet in Varsseveld op de dierenartsen praktijk maar DAP In Zelhem, aan de Gasthuisstraat 8 te Zelhem.

(schuin tegenover de Welkoop.)

22 augustus 2018 Ledenvergadering  (in het teken van onze Jongdierendag)

3  oktober 2018 Ledenvergadering  (in het teken van de Van Pallandtshow)


Komt allen op deze belangrijke vergaderingen.

De koffie en consumptie(s) zijn gratis 

Al deze vergaderingen zijn bij caffé “de Olde Mölle” in Varsseveld en beginnen
om 20.00 uur.

(Wijzigingen voorbehouden)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JAARVERGADERING  22 februari 2017.

    Op deze jaarvergadering mochten we een viertal nieuwe senior leden en één jeugdlid begroeten waar we uiteraard zeer content mee zijn.
Het was een gezellige vergadering en we konden als bestuur een positief jaar 2016 afsluiten in alle opzichten met name een mooie Van Pallandtshow in de Van Pallandt sporthal en onze jong dierendag in onze mooie locatie bij “de Marsse” aan de Smoddedijk.
De broederij was ook weer zeer succesvol verlopen met dank aan de familie ten Brinke.
Bij de bestuursverkiezing was onze voorzitter R. Siemes aftredend en herkiesbaar, tevens de bestuursleden A. ten Have en J. ten Brinke waren aftredend en herkiesbaar.
Alle bestuursleden werden met applaus herkozen, heren bedankt.

De voorzitter deelde me dat J. Bulten het penningmeesterschap heeft overgedragen aan H. Gerritsen, waarvoor onze hartelijke dank.

Na afloop van de vergadering werd, onder het genot van een hapje en een drankje, een dia presentatie vertoond van het afgelopen jaar door Jorick ten Brinke, met name de Van Pallandtshow, jong dierendag en de afdeling PR werd mooi in beeld gebracht.

De voorzitter Ronnie Siemes sloot de avond en sprak de wens uit dat we weer mooie dieren mogen fokken en weer een mooi tentoonstellingsjaar te gemoed kunnen zien met hopelijk weinig ongemak met de vogelgriep bij de hoenders en watervogels en de RHD bij de konijnen.