Agenda

De Algemene vergaderingen vinden plaats in Dorpshuus De Kwaksmölle, Doetinchemseweg 48, 7051 DT Varsseveld.
Zie onderstaande agenda:

Vergaderingen 2020 V.P.K.V.

29 januari: bestuursvergadering
20 februari: jaarvergadering op donderdag
25 maart: bestuursvergadering
22 april: bestuursvergadering , vraagprogramma
13 mei: ledenvergadering met uitdelen advertentie lijsten
5 augustus: bestuursvergadering, bouwvak.
1 Augustus t/m 22 Augustus Regio midden
26 augustus: ledenvergadering /jongdierendag.
16 september: bestuursvergadering
8 oktober:ledenvergadering Van Pallandtshow – vervallen 
18 november: bestuursvergadering

i.v.m. het corona virus zijn sommige data van (bestuurs)vergaderingen gewijzigd, hiervan wordt u op de hoogte gehouden.

De entingen op onderstaande data:

4 april : 1e RHD 2 enting op zaterdag vanaf 09.00 uur
6 juni : 2e RHD 2 enting op zaterdag vanaf 09.00 uur
1 augustus : drink ent water zaterdag morgen van 8.30 tot 9.00 uur
7 augustus : 3e RHD 2 enting op vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur.
27 augustus : spray enting donderdag AVOND als het donker is en de kippen op stok zitten.

Deze data zijn definitief, er kan niet op een andere data geënt worden, dit i.v.m. het bestellen van de entstof
Indien er geen opgave van de te enten dieren is bij onze secretaris, gaan wij ervan uit dat u uw dieren op de gestelde data NIET geënt wilt hebben.
Graag 2 weken voor de geplande data opgeven.