Ledenmiddag 2023

Ledenmiddag 16-07-2023.

 

Op zondagmiddag 16 juli heeft onze jaarlijkse ledenmiddag weer plaatsgevonden. Net als voorgaand jaar waren wij wederom van harte welkom in de schuur van Gerrit, een prachtige locatie welke onze vereniging zowel binnen als buiten de mogelijkheid biedt een gezellige ledenmiddag te kunnen organiseren. Met een gezellige groep van ongeveer 20 leden begonnen we de middag met een lekker kopje koffie of thee met daarbij natuurlijk een lekkere cake of koek.

 

Rond de klok van half drie arriveerde spreker Herman Simmelink van werkgroep “Samen voor de patrijs”. Herman vertelde ons het verhaal over de oprichting van de werkgroep en de projecten waarmee zij bezig zijn. Veel van deze projecten zijn bedoeld om het leefgebied van de patrijs, en daarmee ook vele andere dieren, te verbeteren. Groot grondbezitters wie een deel van hun grond beschikbaar willen stellen voor het inzaaien van kruidenrijke akkerlanden of graanlanden, kunnen zich vrijwillig aanmelden bij de werkgroep. In het begin, toen men begon met een oppervlakte van 6 hectare, deed de werkgroep het werk nog in eigen beheer, wat wil zeggen het ploegen, frezen en zaaien. Na vele jaren enthousiaste groei, is het areaal ondertussen gegroeid naar 25 hectare graanland en 35 hectare kruidenrijke akkerranden.

Dat de afgelopen jaren het areaal aan ingezaaide akkerranden en graanvelden zo is gegroeid is goed nieuws, want met de patrijs ging het lange tijd niet al te best in Nederland. Na veel inspanning is het aantal broedparen en jonge patrijzen in de omgeving van Aalten toegenomen van 3 broedparen in 2012 naar 31 broedparen in 2019. Een vertienvoudiging dus in slechts zeven jaren tijd! Het aantal jonge patrijzen dat wordt waargenomen varieert echter sterk. Zo telde men in 2013 137 jonge patrijzen, waar dit slechts 23 jonge dieren waren in 2017. Eigenlijk opmerkelijk, want het aantal broedparen in 2013 was 15, terwijl dit in 2017 28 broedparen waren! Er is dus meer aan de hand met de patrijs… Jonge patrijzen zijn erg kwetsbaar; de eerste veertien dagen van hun leven eten ze enkel insecten, het mag niet koud en vooral niet nat (regen) zijn!

 

Om jonge patrijzen te kunnen voeden met insecten worden dus kruidenrijke akkerranden en graanvelen ingezaaid, waarin vele bloemen bloeien welke veel insecten aantrekken. De zaaimengsels bevatten naast bloemen ook granen, welke na het bloeien en zaadvorming voedsel bieden tijdens de wintermaanden. Zo bieden de akkerranden en graanvelden jaarrond voedsel voor de vele dieren die er leven. Dat er veel diersoorten profiteren van deze prachtige leefomgeving blijkt uit het aantal vogelsoorten dat wordt waargenomen. In 2012 telden men 42 vogelsoorten, in 2019 waren dit er 114! Zeldzame vogelsoorten als de zomertortel, velduil, blauwe kiekendief en veldleeuwerik werden ook waargenomen. Niet enkel nam het aantal vogelsoort toe, ook de populatie groeide. Zo verdubbelde bijvoorbeeld het aantal kerkuilen, te danken aan de vele muizen die in de velden leven en er op die manier aan bijdroegen dat de conditie van de uilen sterk verbeterde waardoor zij meer jongen konden grootbrengen.

Niet enkel diersoorten waarderen deze mooie leefgebieden, ook buitenmensen en toeristen genieten van al het natuurschoon. Zo dragen de gezaaide zonnebloemen niet zozeer bij aan het voedsel voor patrijzen, een positieve bijdrage aan het imago van dergelijke akkerranden en graanvelden leveren ze zeker. Na de informatie en mooie presentatie over de patrijzen in de Achterhoek, moest natuurlijk de ingezaaide bloemenweide van Gerrit worden bezocht, om te kijken welke flora en fauna hierin aan te treffen was. De prachtige bloemenzee welke vol in bloei stond was een waar paradijs voor de vele insecten die er rondvlogen en sprongen, wellicht heeft het een enkeling kunnen overtuigen volgend jaar ook een stuk grond te willen inzaaien met een kruidenmengsel.

Om de middag gemoedelijk af te sluiten, was er voor de inwendige mens lekkere broodjes met gehaktbal gemaakt. Nadat iedereen genoten heeft van wat lekkere hapjes, was het rond vijf uur voor velen weer tijd om richting huis te gaan. Iedereen die aanwezig was, bedankt voor de gezellige middag!