Nieuws

In memoriam.
Op 18 februari 2018 is Han Vrieze op 79 jarige leeftijd overleden.
In 1999 is Han lid geworden van V.P.K.V. en de N.H.D.B. Hij fokte Welsumer krielen, hij heeft ook een paar jaar de “grote” variant gehad, maar de krielen waren zijn ding, Hij had ze thuis en bij zijn broer waar de kippetjes mooi buiten konden opgroeien. Han werd al snel bestuurslid (penningmeester) en heeft onze handgeschreven boekhouding overgezet naar een boekhouding op de computer. Han is ook voorzitter geweest van V.P.K.V.  Varsseveld en mede door zijn inbreng is onze vereniging zoals het nu is. Han heeft ook een aantal jaren geholpen op de broederij van de V.P.K.V. samen met Henk Zweerink aan de Doetinchemseweg. Veel uren heeft hij daar gedraaid en hij genoot er zichtbaar van. Helaas nam zijn gezondheid een beetje af de laatste jaren en werd het hebben van dieren moeilijker, maar tot op het laatst had hij Welsumer krielen.

Op 2 maart 2018 is Jan Schuurman op 83 jarige leeftijd overleden.
In 1964 is Jan lid geworden van V.P.K.V. en van de N.K.B. Hij fokte Alaska’s en niet onverdiend. Jan is ook bestuurslid geweest van onze vereniging en was de “promotor” in Halle en omstreken en verzorgde daar met de “Halse-leden” o.a. het ophalen van de advertenties. We hebben Jan erelid gemaakt van onze vereniging voor zijn bijdrage, een titel waar hij reuze trots op was. Samen met zijn vrouw kwam hij met de buurtbus of regiotaxi naar de Van Pallandt Show om bij te praten (en eten) met de leden en keurmeesters. Helaas nam ook Jan zijn gezondheid af en verhuisde hij naar Zelhem. Alaska’s had hij al niet meer maar tijdens de Van Pallandt Show liep hij er toch regelmatig naar toe om te kijken of de fokkers wel goede dieren hadden gefokt en of de beste van de keurmeester ook inderdaad de beste was.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verlies van hun dierbare.
Namens bestuur en leden V.P.K.V.;
G.J. van Mourik
Secretaris

**************

Mocht er belangrijk nieuws zijn binnen onze hobby dan horen wij dat graag.

Het bestuur.