Van Pallandt Show 2020

Na veel overleg tussen de bestuursleden (en een extra ledenvergadering om de mening van de leden te horen) hebben we het besluit genomen om dit jaar GEEN Van Pallandt Show te organiseren.

Als belangrijkste reden is dat wij met name uw en onze gezondheid niet in (extra) gevaar willen brengen. Daarnaast zijn de regelgevingen op dit moment van dien aard dat wij “problemen” zien ontstaan met de 1,5 meter maatregel. Het gezellig met elkaar tussen de kooien zijn zal er niet zijn, het in -en uitkooien zal in blokken moeten gebeuren, het bezoek zal geregistreerd moeten worden en wat er allemaal nog bij komt.

Verder, bij het toch door laten gaan van de tentoonstelling, zal dit een negatief financieel resultaat geven. Wij denken dan met name aan minder advertentiegeld, minder bezoek, meer (on) kosten en dan nog eens dat we bij een controle ondanks alle goede regelingen en adviezen van onze zijde toch de kans lopen beboet te worden.

Het was dan ook absoluut geen makkelijk besluit wat we hebben genomen en ja de tijd zal het leren of deze beslissing juist was.

Wel kunnen wij u melden dat we nu al bezig zijn met de huidige regelgeving om de Van Pallandt Show 2021 wel door te kunnen laten gaan. De eerste gesprekken zijn al gepland en er zijn al tekeningen gemaakt die we gaan bespreken met de Gemeente en Optisport. Natuurlijk is ook onze wens dat er snel een oplossing komt in de vorm van vaccinatie tegen Corona, maar ook dat is gissen wanneer dat er is. Wij hopen dat u ons besluit respecteert en we zien u graag op de Van Pallandt Show 29, 30 en 31 oktober 2021.

Bestuur V.P.K.V.