Over VPKV

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is VPKV?

VPKV Varsseveld is een vereniging die zich inzet voor de liefhebbers van konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en sierduiven, welke woonachtig zijn in Varsseveld en omgeving. Met als doelstelling het gezamenlijk komen tot een verantwoorde manier van het houden, fokken en tentoonstellen van de bovengenoemde diergroepen.

Wat doen we?

  • We organiseren regelmatig (meestal 4 keer per jaar) vergaderingen waarin de leden worden geïnformeerd over de vereniging en alles wat te maken heeft met de dieren,
  • Jaarlijks organiseren we een jong dierendag (3e zaterdag in september) en de Van Pallandtshow (laatste weekend van oktober),
  • Via de vereniging kunnen ringen besteld worden voor de (dwerg)hoenders, sier-en watervogels en sierduiven.
  • Kunnen konijnen voorzien worden van een tatoeage,
  • Worden de (dwerg)hoenders en siervogels geënt tegen pseudo-vogelpest en kunnen eieren worden uitgebroed in onze broederij,
  • Wordt er 1 maal per jaar een clubblad uitgegeven met informatie over de vereniging en over shows die door onze leden zijn bezocht.

 

We zijn aangesloten bij:

FB: Facilitair Bureau (ondergabracht bij KLN)

KLN: Kleindier Liefhebbers Nederland

NBS: Nederlandse bond van sierduivenliefhebbersverenigingen

AV: Achterhoeks Verband

 

Wat meer over de vereniging

 

VPKV is opgericht op 16 januari 1908 en telt momenteel ongeveer 80 leden. Ruim de helft van hen is actief fokker en zendt dieren in op onze jongdierendag, de Van Pallandtshow, en op andere open en landelijke shows.

Ook zijn er een aantal leden die, geen of weinig dieren hebben, die daar niet of nauwelijks mee fokken en naar tentoonstellingen gaan, maar die wel erg veel plezier beleven aan hun of andermans dieren. Door lid te zijn van VPKV blijven ook deze mensen op de hoogte van alles wat er gebeurt in onze hobby op verenigings- maar ook op landelijk niveau.

 

Soorten verenigingen

Er bestaan verschillende soorten kleindier verenigingen:

  • plaatselijke of regionale vereniging, waar de VPKV er ook een van is. Een vereniging met fokkers van meerdere diergroepen zoals hoenders, dwerghoenders, sier-en watervogels, sierduiven konijnen en cavia’s,
  • plaatselijke of regionale vereniging met maar een diergroep b.v. konijnen of pluimvee,
  • speciaalclub een meestal landelijke vereniging met de fokkers van één of enkele rassen

Fokkerskaart-Kleindierenmagazine-Almanak

Om op een tentoonstelling in te kunnen zenden moet je in het bezit zijn van een fokkerskaart, deze worden uitgegeven door de bonden KLN en NBS en zijn aan te vragen via de verenigings secretaris.

Kleindierenmagazine is het tijdschrift van de bonden en bevat veel informatie over de dieren, tentoonstellingen en alles wat daarmee samenhangt. Ook worden hierin de officiële bondsberichten gepubliceerd.

Jaarlijks wordt door de KLN/FB de almanak uitgegeven een boekwerk vol informatie over het komende tentoonstellings seizoen met daarin o.a. informatie over waar en wanneer de tentoonstellingen plaats vinden en welke bonds- en speciaalclub prijzen er te winnen zij op de diverse shows.

 

Jongdierendag

Op de derde zaterdag van september vindt onze jongdierendag plaats bij boerderij “De Marsse” aan de Smoddedijk 2 te Westendorp. Op deze dag kunnen de fokkers van VPKV hun in dat jaar geboren dieren laten beoordelen door daarvoor uitgenodigde keurmeesters. Voor het fraaiste dier in elke diergroep is een wisselbeker te winnen. Het is altijd een gezellige dag aan het begin van het tentoonstellings seizoen. Ook is het een leerzame dag omdat je bij de keuring aanwezig kunt zijn en er ook de gelegenheid is om vragen te stellen aan een keurmeester als je ergens meer over wilt weten of als iets niet duidelijk is.

Van Pallandt show

 

 

In het laatste weekend van oktober vindt de van Pallandt-show plaats,

de keuringsdag is altijd op de laatste vrijdag van oktober.

Lees verder bij .

Tot 1 oktober  kunt u zich inschrijven d.m.v. het invullen en insturen van het Inschrijfformulier.

Voor meer informatie zie Vraagprogramma.